Loepzuiver Advies
Nieuwbouw, Verbouw, Onderhoud, Renovatie, Aankoop woningen
Home

ABERA is een dynamisch bedrijf, wat zich stoelt op meer dan 25 jaar ervaring in de bouw. De ruime ervaring welke opgedaan is, zowel in de praktijk als in het bouwmanagement, zorgt ervoor dat wij u gedegen advies kunnen geven in uiteenlopende bouwzaken.

ABERA begrijpt dat een bouwproces vaak complex is en dat u als opdrachtgever niet de kennis heeft om al deze zaken in de juiste en goede banen te leiden. ABERA begeleidt en adviseert hierin tegen minimale tijd en kosten.

ABERA staat voor u als opdrachtgever! Veelal komt het voor dat er geschillen ontstaan tijdens een bouwproces, omdat afspraken niet duidelijk omschreven staan, afspraken niet nagekomen worden, u als opdrachtgever geen voldoende inzicht hebt in datgene wat werkelijk aangeboden wordt, werkwijzen vaak anders beoordeeld worden etc. Hieruit ontstaat vaak een negatief beeld, wat al dan niet, uitmondt in een juridisch geschil met alle gevolgen en kosten van dien. ABERA kan dit in veel gevallen voorkomen door duidelijkheid te scheppen tijdens het proces!

ABERA verzorgt ook bouwkundige rapporten en schaderapporten waar nodig.
Ook hierin staat onze jarenlange ervaring en kennis garant om u uitgebreid te informeren en kosten vast te stellen. 


www.bouwadvies.startkabel.nl


 

HomeOnze klantenContactWat doen wij